Enanderpianist.se

Repertoar

Repertoar

MOZART
Pianosonat K.280 F-dur
Pianosonat K.330 C-dur
Pianosonat K.333 B-dur
Pianokonsert Nr.12 A-dur
Pianokonsert Nr.23 A-dur

BEETHOVEN
Pianosonat “Pathetique” c-moll
Pianosonat “Der Sturm” d-moll
Pianosonat “Appasionata” f-moll
Pianokonsert Nr.5 “Kejsarkonserten” Eb-dur

SCHUBERT
Pianosonat B-dur D.960
Impromptu Gb-dur Op.90

SCHUMANN
Davidsbündlertänze Op.6
Symfoniska etyder Op.13
Kinderszenen Op.15
Pianokonsert Op.54 a-moll
Widmung (arr. Franz Liszt)

CHOPIN
Mazurkor (urval)
Valser (urval)
Nocturner (urval)
Etyder Op.25 (urval)
Polonäs Op.26 c#-moll
Ballad Nr.1 g-moll Op.23
Ballad Nr.4 f-moll Op.52
Scherzo b-moll Op.31

LISZT
Ballad Nr.2 h-moll
Consolation Db-dur

GRIEG
Lyriska stycken (urval)

BRAHMS
Pianosonat Op.1 C-dur
Ungerska danser (urval)
Rapsodier Op.79
Valser (urval)

RACHMANINOFF
Preludier (urval)
Etudes-Tableaux (urval)
Pianosonat Nr.2 b-moll Op.36
Rapsodi äver ett tema av Paganini Op.43
Pianokonsert Nr.2 c-moll Op.18
Vocalise (arr. Alan Richardson)