Nyheter

31 januari 2018

Johan Enander har inlett ett samarbete med Norra Upplands Kammarorkester vilket skall leda fram till ett framförande av Mozarts 12e pianokonsert A-dur våren 2019!